Güç elektroniği sistemleri teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektrik sektöründe gittikçe daha çok kullanılmakta ve daha önemli hale gelmektedir. Yüksek gerilim, orta gerilim, alçak gerilim, otomasyon veya aydınlatma sistemlerinde, kısacası elektriğin her alanında güç elektroniği teknolojisi kullanılmaktadır. Orta gerilim dağıtım şebekelerinde ve trafo merkezlerinde bir besleme ve güç elektroniği sistemi olan akü ve redresör gruplarının kullanımı büyük önem arz etmektedir. Trafo veya dağıtım merkezlerindeki teçhizatların DC enerji ihtiyacını karşılayan, burada bulunan doğru akım yüklerine sürekli bağlı olan, sabit gerilimli, şebeke gerilimi değişimine göre otomatik regülasyonlu yarı iletken tabanlı bir redresörden ve akü gruplarından oluşan yapıya akü redresör grubu denir. Akü redresör grupları bulunduğu trafo merkezindeki orta gerilim hücrelerinin motor ve açma-kapama bobinlerini, aydınlatma lambalarını, sinyal lambalarını vb. ekipmanları besler. Şebeke besleme gerilimi 220 VAC iken redresörün çıkış gerilimi 24 VDC, 48 VDC veya 110 VDC olabilir. Bu yapıları akü grubu ve redresör bölümü olarak iki kısımda gruplayabiliriz. Aküler TS 1352-3 EN 60896-22/IEC 60896-22 standartlarına uygun tam kapalı bakımsız kuru tip (VRLA) akülerden oluşur. Her bir akünün nominal gerilimi 12 VDC olup akım taşıma kapasitesi 7 ile 150 Ah arasında değişebilir. Ek olarak taşıma kapasitesinin gerekli görüldüğü durumlarda, akülerin akım taşıma kapasitesi bu değerlerden daha yüksek olabilir. Redresörler ise devrede şebeke gerilimi varken aküleri trafolu, tristör kontrollü veya IGBT/MOSFET bazlı yüksek frekanslı bir şarj devresi vasıtasıyla şarj eder. Şebeke enerjisi gittiğinde ise akülerde depolanan elektrik enerjisi, trafo merkezindeki DC yük beslemelerine aktarılır. Redresörlerin ana görevi, sistemde yer alan aküleri şarj etmek olduğundan şarj işlemi sırasında akünün tam olarak doldurulması büyük önem taşır. Tam dolmamış akünün kullanım ömrü önemli ölçüde azalacaktır. Eğer redresörler aküyü dengeli bir şekilde şarj etmezse akü tam şarj olmaz. Bu nedenle akü redresör grubundaki redresörlerin doğru bir şekilde seçilmesi büyük önem taşımaktadır.

Akü redresör grupları, alt bölümünde akülerin, üst bölümünde ise redresör devrelerinin yer aldığı metal mahfazalı bir yapı içerisinde bulunmaktadır. Bu mahfazanın koruma sınıfı IP20, IP22 veya uygulamaya göre IP 40, IP50 veya IP51 olabilir. Soğutma yöntemi ise hava soğutmalı tabii dolaşımlı (AN) veya termostat kontrollü hava soğutmalı cebri (fanlı) dolaşımlı (AF) olabilmektedir. Akü redresör gruplarının diğer bir önemli özelliği ise haberleşme sistemidir. Uygulamaya göre akü redresör grupları SCADA’ya uyumlu olabilir. SCADA’ya uyumlu akü redresör grupları, mikro işlemci kontrollü tristör ve switch mode tip IGBT’li redresör devreleri sayesinde yeteri miktarda kuru kontak ve uzaktan haberleşme protokolleriyle çalışır. Bu sayede kullanıcılara, endüstriyel bir haberleşme protokolü üzerinden akü redresör grubundaki arıza sinyalleri bildirilmektedir. Akü redresör grupları anma çıkış gerilimleri ve akünün amper-saat (Ah) değerleriyle belirtilir. Örneğin bir akü redresör grubunun değeri 24 VDC 26 Ah olabilir. Burada redresörlerin giriş gerilimi 220/230 VAC ve çalışma frekansı 50 Hz olup, yarı iletken tabanlı bir doğrultucu devresi ile bu gerilimi 24 VDC gerilime çevirir ve şebeke varken aküleri besler. Şebeke gittiğinde ise aküler bir saat boyunca 26 A akımla DC yükleri besleyecektir. Akü redresör grupları TS EN 60146-1-1/IEC 60146-1-1 standardına ve ülkemizde ilgili dağıtım şirketinin isteğine göre TEDAŞ-MLZ/2018-065 şartnamesine uygun olarak seçilmelidir.

Düşük maliyetli ve yüksek kaliteli akü redresör grupları, elektrik dağıtım şebekelerinin en önemli elemanlarından biri olarak kabul edilir. Akü redresör grupları ne kadar doğru ve sorunsuz çalışırsa, dağıtım sistemindeki arızalar da bir o kadar azalmaktadır.